Informacja RODO

Szanowna Pani, Szanowny Panie, realizując obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuję Panią, Pana o szczegółach przetwarzania danych w firmie Kivi architektura Justyna Lis.

  1. Administratorem danych osobowych (dalej ADO) jest firma Kivi architektura Justyna Lis, biuro ul. Żeromskiego 14, 98-100 Łask oraz firma Kivi architektura Agnieszka Fałek biuro ul. Żamkowa 29 lok.8, 95-200 Pabianice.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o wykonanie prac projektowych i prowadzenie negocjacji przed zawarciem umowy, a także przechowywanie danych dla realizacji uzasadnionego interesu firmy Kivi architektura Justyna Lis oraz firmy Kivi architektura Agnieszka Fałek.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do końca działalności przedsiębiorstw, a faktury zgodnie z ustawą o rachunkowości.
  4. Odbiorcami danych osobowych są osoby współpracujące w wykonaniu przedmiotu umowy, a także współpracujące z firmą Kivi architektura Justyna Lis oraz Kivi architektura Agnieszka Fałek w zakresie obsługi rachunkowej, prawnej oraz doradczej.
  5. Ma Pani, Pan prawo do żądania os ADO dostępu do danych osobowych Pani, Pana dotyczących sprostowania tych danych, usunięcia tych danych, ograniczenia przetwarzania tych danych, jak również prawo do przenoszenia danych.
  6. Ma Pani, Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.
  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie nie mają miejsca w Firmie Kivi architektura Justyna Lis ani w firmie Kivi architektura Agnieszka Fałek.

Submit a comment