Przedszkole pod Łaskiem Przedszkole wyodrębnione w budynku istniejącej szkoły.

Użyteczność publiczna

 

Projekt przebudowy i rozbudowy budynku szkoły na przedszkole dwuoddziałowe,  na potrzeby którego zaadoptowaliśmy dawne mieszkanie nauczycielskie. 


 

Submit a comment